HONOR CHRISTMAS SALE HONOR FANS PROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. INTRODUCTIE
  1. De “HONOR CHRISTMAS SALE HONOR FANS PROMOTIE” (de "Promotie") wordt georganiseerd door Huawei Technologies (Nederland) B.V. (de "Organisator") met maatschappelijke zetel te Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam, Nederland. Alle deelnemers aan de Promotie ("Deelnemer (s)") worden geacht akkoord te zijn gegaan met de volgende algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden").

 2. TOEPASSING
  1. 2.1 Elke meerderjarige natuurlijke persoon, die in Nederland woont, kan deelnemen aan de Promotie gedurende de geldigheidsduur van de Promotie volgens de in deze Algemene voorwaarden beschreven mechanismen. Deelnemers die niet in Nederland wonen, worden automatisch gediskwalificeerd. 2.2 Bestuurders, functionarissen en werknemers van de Organisator en hun directe familieleden, de respectievelijke moedermaatschappijen, gelieerde of dochterondernemingen, agenten en vertegenwoordigers komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Promotie of een prijs te winnen.

 3. A. DEELNAME WERKWIJZE
  1. A. Deze Promotie bestaat uit de volgende evenementen: 3.1 €50 extra kortingsvoucher van HONOR View20 en HONOR 20 Lite, €20 extra kortingsvoucher van HONOR 9X, €30 extra kortingsvoucher van HONOR MagicWatch 2 3.2 De eerste 1200 bestellingen van HONOR 9X ontvangen een gratis geschenk 3.3 Abonneer je om te winnen: een kortingsvoucher voor een gratis HONOR Watch Magic 2 3.4 Review en Win

 4. 3.1 €50 extra kortingsvoucher van HONOR View20 en HONOR 20 Lite, €20 extra kortingsvoucher van HONOR 9X, €30 extra kortingsvoucher van HONOR MagicWatch 2
  1. i) Dit evenement "€50 extra kortingsvoucher van HONOR View20 en HONOR 20 Lite, €20 extra kortingsvoucher van HONOR 9X, €30 extra kortingsvoucher van HONOR MagicWatch 2" loopt van 00:00 uur tot 23.59 uur op 19 december 2019. (ii) De €50 extra kortingsvoucher kan alleen worden gebruikt voor HONOR View20 en HONOR 20 Lite op www. hihonor.com/nl, totdat de voorraad strekt. De voucher is gecumuleerd met de kortingsprijs van deze 2 producten. (iii) Dit evenement "20 € extra kortingsvoucher van HONOR 9X" loopt van 00:00 uur tot 23.59 uur op 19 december 2019. (iv) De 20 € extra kortingsvoucher kan alleen worden gebruikt voor HONOR 9X op www. hihonor.com/nl, totdat de voorraad strekt. De deelnemers ontvangen ook een gratis geschenk voor elke HONOR 9X bestelling. (v) Dit evenement "30 € extra kortingsvoucher van HONOR MagicWatch 2" loopt van 00:00 uur tot 23.59 uur op 19 december 2019. (vi) De 30 € extra kortingsvoucher kan alleen worden gebruikt voor HONOR MagicWatch 2 op www. hihonor.com/nl, totdat de voorraad strekt.

 5. 3.2 De eerste 1200 bestellingen van HONOR 9X ontvangen een gratis geschenk
  1. Dit evenement " De eerste 1200 bestellingen van HONOR 9X ontvangen een gratis geschenk " loopt van 13 december 2019 tot 31 december 2019. (i) De eerste 1200 bestellingen van HONOR 9X ontvangen een gratis geschenk, zolang de voorraad strekt. De producten die als cadeau worden ontvangen, zijn een van de volgende: • HONOR Premium-Gift • HONOR Standard- Gift • HONOR T-shirt (ii) Elke bestelling voor HONOR 9X die wordt geplaatst, ontvangt automatisch 1 geschenk op de betaalpagina. (iii) Deelnemer kan maximaal 3 stuks HONOR 9X kopen. Voor elke HONOR 9X bestelde deelnemers ontvangen 1 geschenk. Zowel HONOR 9X Midnight Black als HONOR 9X Sapphire Blue doen mee aan deze promotie.

 6. 3.3 Abonneer je om te winnen: een kortingsvoucher voor een gratis HONOR Watch Magic 2
  1. Dit evenement "Abonneren om te winnen: een voucher voor een gratis MagicWatch 2" loopt van 19 december 2019 tot 31 december 2019. (i) Elke keer dat een mijlpaal wordt bereikt, wordt 1 gelukkige deelnemer die zich heeft geabonneerd op de pagina (www.hihonor.com/en/promo.html) geselecteerd om een voucher te winnen om een gratis HONOR MagicWatch 2 te ontvangen om te kopen: a) HONOR MagicWatch 2-tegoedbon (Antal: 1) - mijlpaal van 300 abonnees b) HONOR MagicWatch 2 voucher (Antal: 1) - 400 abonnees mijlpaal c) Voucher HONOR MagicWatch 2 (Antal: 1) - mijlpaal van 500 abonnees (ii) De winnaars worden willekeurig gekozen uit Deelnemers die zich op of vóór 31 december 2019 hebben geregistreerd op de website www.hihonor.com/nl/. (iii) Winnaars worden bekendgemaakt wanneer elke mijlpaal is bereikt op de evenementpagina (www.hihonor.com/en/promo.html). (iv) De voucher wordt per e-mail naar de winnaar verzonden en dekt de kosten van HONOR MagicWatch 2. (v) De voucher voor HONOR MagicWatch 2 die naar de winnaar is verzonden, dekt geen verzendkosten. De winnaar moet de verzendkosten betalen.

 7. B. Regels voor het gebruik van coupons
  1. (i) Slechts één (1) coupon kan worden gebruikt in een enkele transactie (d.w.z. voor het volledige winkelwagentje dat die transactie omvat). (ii) Coupons kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor contant geld. (iii) Coupons worden gegeven op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. (iv) Coupons zijn alleen geldig voor eenmalig gebruik tijdens de geldigheidsperiode van de coupons die in de relevante sectie hierboven wordt vermeld. (v) Coupons die door de Deelnemer zijn gewonnen, worden rechtstreeks bijgeschreven op het HiHonor Online Official Store-account van de Deelnemer, tenzij anders aangegeven. (vi) Coupons zijn alleen van toepassing op aankopen die zijn gedaan in de officiële HiHonor Online Store.

 8. C. Regels voor het gebruik van echte prijzen en gratis geschenken
  1. (i) Winnaars moeten deze e-mail beantwoorden binnen 5 kalenderdagen nadat zij de e-mail met de aankondiging van de winnaar hebben ontvangen, met hun bezorgadresgegevens zonder de onderwerpregel te wijzigen. (ii) Als de e-mail niet binnen 5 kalenderdagen met bezorgadresgegevens wordt beantwoord, kan de beslissing worden geannuleerd en kan de prijs worden toegekend aan de eerstvolgende in aanmerking komende Deelnemer. (iii) Prijzen en gratis geschenken zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere items en zijn niet overdraagbaar. (iv) Prijzen en gratis geschenken vallen niet onder de fabrieksgarantie. We behouden ons het recht voor om het geschenk te wijzigen als het product niet beschikbaar is.

 9. 4. ALGEMEEN:
  1. Alle producten, coupons en gratis geschenken die via deze Promotie beschikbaar zijn, kunnen een beperkte voorraad hebben en worden aangeboden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen en gratis geschenken te vervangen door een andere prijs of geschenk met dezelfde waarde en kenmerken, als wegens onvoorziene omstandigheden de prijs of geschenk niet beschikbaar zou zijn tijdens de Promotieperiode. De Deelnemer stemt ermee in en verleent de Organisator toestemming voor het gebruik van alle persoonlijke gegevens zoals verstrekt door de Deelnemer met het oog op deelname aan deze Promotie in overeenstemming met de wetten en voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt en gebruikt door de Organisator voor wettige doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze Promotie, inclusief maar niet beperkt tot promotionele evenementen, advertenties, marketing en eventuele administratieve zaken om het beheer en de organisatie van deze Promotie te vergemakkelijken. Door de persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de Deelnemer aan dat hij het privacybeleid van de organisator heeft gelezen en begrepen zoals vermeld op https://www.hihonor.com/nl/cmsContent?key=web_cms_privacy. De Deelnemer stemt ermee in dat de Organisator en / of zijn agent en / of zijn externe dienstverleners contact met hen kunnen opnemen via telefoon, e-mail of een andere methode in verband met deze Promotie. In het geval dat prijzen worden toegekend aan een Deelnemer die een valse identiteit of informatie heeft verstrekt, heeft de Organisator het recht de deelname van de Deelnemer aan de genoemde prijzen in te trekken. Door deel te nemen aan de Promotie, gaan de Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en aanvaarden zij dat de beslissingen van de Organisator definitief en bindend zijn. Er wordt geen correspondentie of beroep behandeld. Organisator behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke en ultieme interpretatie van deze Promotie te geven. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late inzendingen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, netwerkstoringen. Organisator is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die direct of indirect is geleden door een partij, inclusief de Deelnemer, in verband met of voortvloeiend uit handelingen of weglatingen of op enige wijze gerelateerd aan deze Promotie. De Deelnemer stemt ermee in de Organisator te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen of rechtsvorderingen) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer in de Promotie. De Deelnemer stemt er verder mee in om elke derde partij die verbonden is met deze Promotie, inclusief Facebook, te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen) voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer aan de Promotie. Door deel te nemen aan deze Promotie, stemt de Deelnemer ermee in de Organisator en haar groepsmaatschappijen, hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, rechtsopvolgers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief eventuele juridische kosten), geleden of opgelopen door de Organisator als gevolg van of op enige wijze voortvloeiend uit deze Promotie. Als van Deelnemers wordt ontdekt dat ze ongepaste middelen gebruiken om aan deze Promotie deel te nemen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de geschiktheid te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief zonder aarzeling, het starten van gerechtelijke procedures onder de volledige omvang van de toepasselijke wetgeving. Op deze Promotie en de hierin vermelde algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.