HONOR JOIN US AANBIAEDING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. INTRODUCTIE
  1. De HONOR “JOIN US” (de "Promotie") wordt georganiseerd door Huawei Technologies (Nederland) B.V. (de "Organisator") met maatschappelijke zetel te Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam, Nederland. Alle Deelnemers aan de Promotie ("Deelnemer (s)") worden geacht akkoord te zijn gegaan met de volgende algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden").

 2. TOEPASSING
  1. 2.1 Elke meerderjarige natuurlijke persoon, die in Nederland woont, kan deelnemen aan de Promotie gedurende de geldigheidsduur van de Promotie volgens de in deze Algemene voorwaarden beschreven mechanismen. Deelnemers die niet in Nederland wonen, worden automatisch gediskwalificeerd. 2.2 Bestuurders, functionarissen en werknemers van de Organisator en hun directe familieleden, de respectievelijke moedermaatschappijen, gelieerde of dochterondernemingen, agenten en vertegenwoordigers komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Promotie of een prijs te winnen.

 3. DEELNAME WERKWIJZE
  1. A. Deze Promotie bestaat uit de volgende evenementen: Evenementen: Abonneren op tegoedbon ontvangen ; Abonneer je om een prijs te winnen. Evenement periode: 21 oktober - 28 oktober 2019

 4. Abonneren op tegoedbon ontvangen
  1. (i) Dit evenement "Abonneren op tegoedbon ontvangen" loopt van 21 oktober 2019 tot 28 oktober 2019. (ii) Alle deelnemers die zich abonneren op dit evenement op https://www.hihonor.com/nl/didi.html kunnen aanspraak maken op een van de volgende vouchers: Coupon waarde: €300; Verzilvermoment coupons: 21 oktober 2019; Opmerking: Coupon is alleen inwisselbaar door een Deelnemer die HONOR VIEW20 koopt tussen 21 en 30 oktober 2019 Coupon waarde: €100 ; Verzilvermoment coupons: 21 oktober 2019; Opmerking: Coupon is alleen inwisselbaar door een Deelnemer die HONOR 20 koopt tussen 21 en 30 oktober 2019 Coupon waarde: €100 ; Verzilvermoment coupons: 21 oktober 2019; Opmerking: Coupon is alleen inwisselbaar door een Deelnemer die HONOR 20 PRO koopt tussen 21 en 30 oktober 2019 Coupon waarde: €50 ; Verzilvermoment coupons: 21 oktober 2019; Opmerking: Coupon is alleen inwisselbaar door een Deelnemer die HONOR 20 Lite koopt tussen 21 en 30 oktober 2019 Coupon waarde: €50 ; Verzilvermoment coupons: 21 oktober 2019; Opmerking: Coupon is alleen inwisselbaar door een Deelnemer die HONOR 10 Lite koopt tussen 21 en 30 oktober 2019

 5. Abonneer je om een prijs te winnen
  1. (i) Dit evenement 'Abonneer je om een prijs te winnen' loopt van 21 oktober 2019 tot en met 28 oktober 2019. (ii) 1 gelukkige Deelnemers worden geselecteerd om de volgende prijzen te winnen: a) HONOR VIEW20 Moschino Red (Aantal: 1) (iii) De winnaars worden willekeurig gekozen uit Deelnemers die zich op of vóór 10 oktober 2019 hebben ingeschreven op de website https://www.hihonor.com/nl/didi.html. (iv) Winnaars worden bekend gemaakt via email en dienen te antwoorden binnen 5 kalenderdagen met zijn/haar contactgegevens, anders wordt aangenomen dat de winnaar afziet van de prijs. (v) Winnaars zullen bekend worden gemaakt op 28 oktober op de evenementenpagina (https://www.hihonor.com/nl/didi.html) en ontvangen de HONOR VIEW20 Moschino Red geleverd op het door de winnaar opgegeven adres. Levering geschiedt binnen een aantal dagen.

 6. Regels voor het gebruik van coupons
  1. (i) Slechts één (1) coupon kan worden gebruikt in een enkele transactie (d.w.z. voor het volledige winkelwagentje dat die transactie omvat) (ii) Coupons kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor contant geld. (iii) Coupons worden gegeven op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. (iv) Coupons zijn alleen geldig voor eenmalig gebruik tijdens de geldigheidsperiode van de coupons die in de relevante sectie hierboven wordt vermeld. (v) Coupons die door de Deelnemer zijn gewonnen, worden rechtstreeks bijgeschreven op het HiHonor Online Official Store-account van de Deelnemer, tenzij anders aangegeven. (vi) Coupons zijn alleen van toepassing op aankopen die zijn gedaan in de officiële HiHonor Online Store.

 7. Regels voor het gebruik van echte prijzen en gratis geschenken
  1. (i) De prijswinnaars worden uiterlijk op 28 oktober 2019 gecontacteerd op hun geregistreerde e-mailadres om het afleveradres voor levering van de prijs te krijgen. (ii) Winnaars moeten deze e-mail beantwoorden binnen 5 kalenderdagen nadat zij de e-mail met de aankondiging van de winnaar hebben ontvangen, met hun bezorgadresgegevens zonder de onderwerpregel te wijzigen. (iii) Als de e-mail niet binnen 5 kalenderdagen met afleveradresgegevens wordt beantwoord, kan de beslissing worden geannuleerd en kan de prijs worden toegekend aan de eerstvolgende in aanmerking komende Deelnemer. (iv) Prijzen en gratis geschenken zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere items en zijn niet overdraagbaar. (v) Prijzen en gratis geschenken vallen niet onder de garantie.

 8. ALGEMEEN
  1. Alle producten, vouchers en gratis geschenken die via deze Promotie beschikbaar zijn, kunnen een beperkte voorraad hebben en worden aangeboden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen en gratis geschenken te vervangen door een andere prijs of geschenk met dezelfde waarde en kenmerken, als wegens onvoorziene omstandigheden de prijs of geschenk niet beschikbaar zou zijn tijdens de Promotieperiode. De Deelnemer stemt ermee in en verleent de Organisator toestemming voor het gebruik van alle persoonlijke gegevens zoals verstrekt door de Deelnemer met het oog op deelname aan deze Promotie in overeenstemming met de wetten en voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt en gebruikt door de Organisator voor wettige doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze Promotie, inclusief maar niet beperkt tot promotionele evenementen, advertenties, marketing en eventuele administratieve zaken om het beheer en de organisatie van deze Promotie te vergemakkelijken. Door de persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de Deelnemer aan dat hij het privacybeleid van de organisator heeft gelezen en begrepen zoals vermeld op https://www.hihonor.com/nl/cmsContent?key=web_cms_privacy_policy. De Deelnemer stemt ermee in dat de Organisator en / of zijn agent en / of zijn externe dienstverleners contact met hen kunnen opnemen via telefoon, e-mail of een andere methode in verband met deze Promotie. In het geval dat prijzen worden toegekend aan een Deelnemer die een valse identiteit of informatie heeft verstrekt, heeft de Organisator het recht de deelname van de Deelnemer aan de genoemde prijzen in te trekken. Door deel te nemen aan de Promotie, gaan de Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en aanvaarden zij dat de beslissingen van de Organisator definitief en bindend zijn. Er wordt geen correspondentie of beroep behandeld. Organisator behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke en ultieme interpretatie van deze Promotie te geven. Bij het accepteren van de prijzen, komt de winnaar / komen de winnaars overeen om deel te nemen en samen te werken zoals vereist bij alle redactionele activiteiten met betrekking tot de Promotie. De Deelnemers komen overeen om de Organisator een eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie te verlenen om dergelijke beelden en foto's, stem, biografische informatie en / of verklaringen, op elk moment, in alle mediatypen wereldwijd te gebruiken voor reclame, handel, publiciteit en promotionele doeleinden en de Deelnemers hebben geen recht op een vergoeding voor dergelijk gebruik. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late inzendingen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, netwerkstoringen. Organisator is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die direct of indirect is geleden door een partij, inclusief de Deelnemer, in verband met of voortvloeiend uit handelingen of weglatingen of op enige wijze gerelateerd aan deze Promotie. De Deelnemer stemt ermee in de Organisator te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen of rechtsvorderingen) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer in de Promotie. De Deelnemer stemt er verder mee in om elke derde partij die verbonden is met deze Promotie, inclusief Facebook, te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims (inclusief contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van rechtsvorderingen) voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met deze Promotie of met de deelname van de Deelnemer aan de Promotie. Door deel te nemen aan deze Promotie, stemt de Deelnemer ermee in de Organisator en haar groepsmaatschappijen, hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, rechtsopvolgers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief eventuele juridische kosten), geleden of opgelopen door de Organisator als gevolg van of op enige wijze voortvloeiend uit deze Promotie. Als van Deelnemers wordt ontdekt dat ze ongepaste middelen gebruiken om aan deze Promotie deel te nemen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de geschiktheid te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief zonder aarzeling, het starten van gerechtelijke procedures onder de volledige omvang van de toepasselijke wetgeving. Op deze Promotie en de hierin vermelde algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.