HONOR BLACK FRIDAY Privacyverklaring

 1. Privacyverklaring
  1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de [HONOR 9X CAMPAGNE] ('Promotie'). De gegevensbeheerder voor de PromotiePromotie is [Huawei Technologies (Netherlands) B.V. met maatschappelijke zetel te Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam, Nederland.] (Hierna "wij" of "Huawei" genoemd). We begrijpen het belang van uw privacy. Neem de tijd om deze privacyverklaring aandachtig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

 2. Deze privacyverklaring beschrijft:

 3. 1. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen
  1. Om te kunnen deelnemen aan de Promotie, moet Huawei de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: - Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer We verzamelen deze persoonlijke gegevens rechtstreeks van u.

 4. 2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
  1. We gebruiken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is om de Promotie uit te voeren om: - selecteren winnaar van de Promotie - logistiek regelen voor levering van de prijs (HONOR 8X, HONOR 10 Lite, HONOR 20), als u de winnaar bent - ontvangen nieuwsbrief We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de organisatie en logistiek van de Promotie en in onze legitieme belangen voor interne rapportagedoeleinden om onze activiteiten bij te houden en als referentie met betrekking tot toekomstige projecten. Als u de winnaar bent, moeten we mogelijk aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen om uw prijs te bezorgen. Als we dit soort aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. Bovendien kunnen we met uw toestemming uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen voor marketingdoeleinden om u te informeren over aanbiedingen, producten, diensten of evenementen van Huawei waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.

 5. 3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en delen
  1. (1) Delen met serviceproviders: we gebruiken webpower om de Promotie te helpen uitvoeren. Ze hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als dat nodig is om aan hun contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen bij het verlenen van diensten in verband met de Promotie. Onze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd, zijn gebonden aan onze instructies en zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken. (2) Wettelijke of regelgevende bekendmakingen: Huawei kan uw gegevens delen wanneer er een redelijke verplichting is om dit te doen, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten van toepasselijke wet- en regelgeving of in reactie op verzoeken van regelgevers, rechtbanken of overheidsinstanties; of om onze wettelijke rechten te vestigen of te verdedigen. Huawei voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten om EU-persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen te beschermen. [Om gegevens binnen onze bedrijfsgroep te delen, hebben we standaardcontractbepalingen van de EU gesloten om ervoor te zorgen dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, zelfs wanneer de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.

 6. 4. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren
  1. We bewaren uw persoonlijke gegevens tot maximaal [5 weken] voor interne rapportagedoeleinden om onze activiteiten bij te houden en voor referentie met betrekking tot toekomstige projecten. We bewaren uw gegevens voor de ontvangst van de nieuwsbrief zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen verder gebruik. Daarna worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd, zolang er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

 7. 5. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
  1. We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of verlies, onder meer door cryptografische technologieën te gebruiken om de vertrouwelijkheid van gegevens bij verzending te waarborgen en toegangscontrolemechanismen in te zetten om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens wanneer dit zakelijk noodzakelijk is.

 8. 6. Uw rechten en keuzes
  1. Om de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, om contact op te nemen met onze DPO, of als u een klacht of vraag hebt over hoe Huawei uw persoonlijke gegevens verwerkt, dient u uw vraag in [via e-mail, bijv. dpo@huawei.com]. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 9. BELANGRIJK
  1. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de Promotie. Raadpleeg onze toepasselijke privacyverklaring voor die producten en services voor onze privacyverplichtingen met betrekking tot andere producten en services. Als u meer wilt weten over de privacyverplichtingen van Huawei in het algemeen, lees dan ons [privacybeleid op https://www.hihonor.com/nl/cmsContent?key=web_cms_privacy_policy].